", $tresc); } elseif(ereg("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."p\-", $tresc)) // prawy - { $tresc = ereg_replace("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."p\-", "\"".", $tresc); } elseif (ereg("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."b\-", $tresc)) // bez - { $tresc = ereg_replace("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."b\-", "\"".", $tresc); } elseif (ereg("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."l\+", $tresc)) // lewy + { $tresc = ereg_replace("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."l\+", "\"".", $tresc); } elseif (ereg("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."p\+", $tresc)) // prawy + { $tresc = ereg_replace("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."p\+", "\"".", $tresc); } elseif (ereg("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."b\+", $tresc)) // prawy + { $tresc = ereg_replace("#".$lista_zdjec[$i][id_zdjecie]."b\+", "\"".", $tresc); } } return nl2br(str_replace(""", "\"", $tresc)); } function gettabele($id_podkategoria) { global $fantomasObj; $lista = $fantomasObj->getTabeleFromPodkategoria($id_podkategoria); for($i = 0; $i < count($lista); $i++ ) { $ii = 0; if($lista[$i][kolumny] == 1) { echo ""; echo ""; $td = $fantomasObj->getkomorkaFromTAbela($lista[$i][id_tabela]); print ""; print ""; print ""; echo ""; echo "
"; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print ""; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print ""; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print "
"; } if($lista[$i][kolumny] == 2) { echo ""; echo ""; $td = $fantomasObj->getkomorkaFromTAbela($lista[$i][id_tabela]); print ""; print ""; echo ""; echo "
"; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print ""; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print "
"; } if($lista[$i][kolumny] == 3) { echo ""; echo ""; $td = $fantomasObj->getkomorkaFromTAbela($lista[$i][id_tabela]); print ""; print ""; echo ""; echo "
"; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print ""; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print "
"; } if($lista[$i][kolumny] == 4) { echo ""; echo ""; $td = $fantomasObj->getkomorkaFromTAbela($lista[$i][id_tabela]); print ""; echo ""; echo "
"; echo podstawfote($td[$ii][zawartosc]) . " "; $ii++; print "
"; } } } // koniec funkcji ?> Studio fotograficzne Fantomas "; print ""; if(!$idp) { // pokaz zero print ""; } else { print ""; } print ""; } else { // nie ma menu print ""; if(!$idp) { // pokaz zero print ""; } else { print ""; } print ""; } echo "
read()) { if($item != ".." && $item != ".") { $img_array[] = $item; // print $item. "
"; } } $rand = rand(0, count($img_array)-1); echo ""; ?>
"; $podkategorie = $fantomasObj->getPodkategorieFromKAtegoria($idk); if(count($podkategorie)) { // menu print "

"; for($i = 0; count($podkategorie) > $i; $i++) { echo "   » ", $podkategorie[$i][nazwa], "
"; } print "

"; print "
"; $zero = $fantomasObj->getZero($idk); $lista_zdjec = $fantomasObj->getzdjeciaFromPodkategoria($zero[id_podkategoria]); gettabele($zero[id_podkategoria]); print ""; $lista_zdjec = $fantomasObj->getzdjeciaFromPodkategoria($idp); gettabele($idp); print "
"; $zero = $fantomasObj->getZero($idk); $lista_zdjec = $fantomasObj->getzdjeciaFromPodkategoria($zero[id_podkategoria]); gettabele($zero[id_podkategoria]); print ""; $lista_zdjec = $fantomasObj->getzdjeciaFromPodkategoria($idp); gettabele($idp); print "
"; ?>